Covid 19
ge
ფოტოსესია

მრავალფეროვანი და რადიკალურად განხსვავებული თემატიკის ლოკაციები სწორედ, რომ ჩვენი უდიდესი პლიუსია. ფოტოსესიით დაიტერესებულ ნებისმიერ პირს გარდა გარე ტერიტორიისა, შეუძლია ფოტო ალბომი დახურული სივრცის ფოტოებითაც შეავსოს. ყველანაირი ტიპის ფოტოსესიის ჩატარებაა შესაძლებელი ჩვენს მრავალფეროვან კომპლექსში.

Created